Dotacje

Dotacje są jednym z dobrodziejstw wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ich racjonalne wykorzystanie pozwala na modernizowanie dotychczas zaniedbanych sektorów życia publicznego i gospodarczego. Stwarzają on także możliwość zmiany profilu licznych obiektów dzięki zastosowaniu w nich innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Firma KMK-Energia świadczy usługi w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych, unijnych, norweskich i innych między innymi za pośrednictwem: NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ, RPO i inne. Wnioski w firmie KMK Energia przygotowują Certyfikowani Audytorzy/Eksperci ds.Energetyki, wpisani na listę audytorów energetycznych NFOŚiGW.