KMK-ENERGIA
Firma KMK-ENERGIA powstała z myślą o zastosowaniu innowacyjnych technologii w celu wprowadzenia niskoemisyjnych rozwiązań w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej oraz prywatnych. Takie działania umożliwiają nam m.in. fundusze krajowe, unijne, norweskie i EOG. Proponowane przez nas usługi mają charakter dotychczas niestosowany. Oferujemy wykonanie kompleksowego opracowania, który poza standardowym audytem energetycznym, zawiera analizy związane z innymi działaniami modernizacyjnymi, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz zastosowanie innych technicznych i organizacyjnych rozwiązań, które pozwolą na stworzenie obiektu energooszczędnego bądź obiektu plus energetycznego. Co więcej, doradzamy także w zakresie doboru podwykonawców oraz podejmujemy z nimi stosowne negocjacje.

Proponujemy również pomoc w pozyskaniu środków finansowych na realizację opracowania audytowego, jak również dofinansowanie przedsięwzięć, które są w nim określone i rekomendowane.

Firma KMK-ENERGIA skupia wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem, posiadającą wymagane uprawnienia, certyfikaty oraz ubezpieczenia związane z niniejszym profilem prowadzonej działalności. Skupia profesorów, doktorów, jak również inżynierów energetyki i inżynierii środowiska oraz elektroenergetyki, którzy związani są z tematyką gospodarki niskoemisyjnej i stale doskonalą swoje umiejętności.